Irish Surname Index

This is a collection of surnames that developed from the work of the Irish Folklore Commission. More information

Alphabetical surnames list

 1. a
 2. á
 3. b
 4. c
 5. d
 6. e
 7. é
 8. f
 9. g
 10. h
 11. i
 12. í
 13. j
 14. k
 15. l
 16. m
 17. n
 18. o
 19. ó
 20. p
 21. q
 22. r
 23. s
 24. t
 25. u
 26. ú
 27. v
 28. w
 29. y

Results

 1. Ó Dabháin Devane · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Dwane
 2. McDade Ó Dáibhidh · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · McKevitt
 3. Ó Daeid Mac Cathbhaid · Ó Daeid · Mac Daibheid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · McDaid · Mac Dáid · Davis · Davitt · Ó Déid · MacDevitt · McKevitt
 4. Ó Daghnáin Dinan · Dionún
 5. Mac Daibheid McDaeid · Mac Dáibhid · Davitt · Devitt · McKevitt
 6. Mac Daibhíd Ó Daeid · Mac Dáid · Davitt · Ó Déid · Devitt · McKevitt
 7. Mac Dáibhid Mac Cathbhaid · McDaeid · Mac Daibheid · McDaid · Davis · Davitt · Mac Déid · Devitt · McKevitt
 8. Ó Daibhidh Ó Daibhín · Davey · Davin · Davy · Devine · Ó Duibhín
 9. Ó Dáibhidh McDade · Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · Mac Dháibhidh · Mac Dháibhis · McKevitt
 10. Ó Daibhín Ó Daibhidh · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davy · Devanney · Devine · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn
 11. Ó Dáibhis Ó Dáibhidh · Davis · Mac Dháibhidh · Mac Dháibhis
 12. McDaid Mac Cathbhaid · McDaeid · Mac Dáibhid · Davis · Davitt · Mac Déid · Devitt · McKevitt
 13. Mac Dáid Ó Daeid · Mac Daibhíd · Davitt · Ó Déid · Devitt · McKevitt
 14. Daiken Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deane
 15. Ó Daimhín McDade · Ó Dáibhidh · Ó Daibhín · Davin · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Devanney · Devin · Devine · McDevitt · Divine · Ó Dubháin · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn · McKevitt
 16. Ó Dála Daly · Ó Daola · Deeley · Ó Duibhghealla
 17. Ó Dálaigh O'Daly · Daniel · Daniels · Ó Domhnaill · O'Donnell
 18. O'Daly Ó Dála · Ó Dálaigh · O'Daly · Ó Daola · Deeley · Ó Domhnaill · Ó Duibhghealla
 19. Dane Daiken · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deane · Ó Duibhne
 20. Daniel Ó Dálaigh · Daniels · Ó Domhnaill · O'Donnell
 21. Daniels Ó Dálaigh · Daniel · Ó Domhnaill · O'Donnell
 22. Ó Daochain Dickson · Ó Diothcháin · Dixon · Ó Dubhchain · Mac Riocaird
 23. Ó Daoda McDade · Ó Dáibhidh · Davis · Davitt · Ó Déadaigh · Deady · Ó Déid · Ó Déide · Devitt
 24. Ó Daola Ó Dála · Daly · Deeley · Deely · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghealla · Ó Duibhghiolla
 25. Darcy D'Arcy · Ó Dorchaidh · Ó Dorchaidhe · Ó Dorchaigh
 26. Ó Dargáin Dargan · Ó Deargáin · Ó Dorcháin · Dorgan
 27. Dargan Ó Dargáin · Ó Deargáin · Ó Dorcháin · Dorgan
 28. Darmody Ó Dearmada · McDermod · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
 29. Dasey Deacy · Dease · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
 30. Davey Ó Daibhidh · Ó Dáibhidh · Ó Daibhín · Davin · Davis · Davitt · Davy · Devine · Devitt · Ó Duibhín
 31. Davin Ó Daibhidh · Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davey · Davy · Devanney · Devine · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn
 32. Davis Mac Cathbhaid · McDade · McDaeid · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Dáibhís · McDaid · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · Mac Dháibhidh · Mac Dháibhis · McKevitt
 33. Davitt Mac Cathbhaid · McDade · Ó Daeid · Mac Daibheid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · McDaid · Mac Dáid · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davis · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · McKevitt
 34. Davoren Ó Dabhoireann · Ó Dabhráin · Davern
 35. Davy McDade · Ó Daibhidh · Ó Dáibhidh · Ó Daibhín · Dáibhís · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davis · Davitt · Dawson · Ó Déid · Devine · McDevitt · Ó Duibhín · McKevitt
 36. Daw Day · O'Dea · Ó Deágha · Dee · Ó Díghe · Goodwin
 37. Dawson McDade · Ó Dáibhidh · Ó Daimhín · Davis · Davitt · Davy · McDevitt · McKevitt
 38. Day Daw · O'Dea · Ó Deágha · Dee · Ó Díghe · Goodwin
 39. O'Dea Daw · Day · Ó Deágha · Ó Deághdha · Dee · Ó Dighe · Ó Díghe · Goodwin
 40. Mac Giolla Deacair Hardiman · Hardy · Ó Hargadáin · Hargadon · Harmon
 41. Deacon Daiken · Dane · Ó Deagánaigh · Dean · Deane
 42. Deacy Dasey · Dease · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
 43. Ó Déadaigh Ó Daoda · Deady · Ó Déid · Ó Déide
 44. Deady McDade · Ó Dáibhidh · Ó Daoda · Davis · Davitt · Ó Déadaigh · Ó Déid · Ó Déide · Devitt
 45. Ó Deagánaigh Daiken · Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deane · Ó Duibhne
 46. Ó Deágha Daw · Day · O'Dea · Ó Deághdha · Dee · Ó Dighe · Ó Díghe · Goodwin
 47. Ó Deághdha O'Dea · Ó Deágha · Dee · Ó Dighe
 48. Dean Daiken · Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Deane · Ó Duibhne
 49. Deane Daiken · Dane · Deacon · Ó Deagánaigh · Dean · Deeney · Deeny · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
 50. Ó Dearáin Ó Dioráin · Ó Direáin · Dirrane
 51. Ó Deargáin Ó Dargáin · Dargan · Ó Dorcháin · Dorgan
 52. Ó Dearmada Darmody · Dermody · McDermott · Ó Diarmada
 53. Dease Dasey · Deacy · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
 54. Deasy Dasey · Deacy · Dease · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
 55. Devereaux Deaueroux Devereux
 56. Dee Daw · Day · O'Dea · Ó Deágha · Ó Deághdha · Ó Dighe · Ó Díghe · Goodwin
 57. Deegan Deigan · Deignan · Diggins · Dignan · Ó Díochon · Duggan · Ó Duibhgeannaigh · Ó Duibhginn · Ó Duigeannaigh · Duignan
 58. Deehan Ó Díochon · Ó Diothchain · Dixon
 59. Deeley Ó Dála · Daly · Ó Daola · Deely · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghealla · Ó Duibhghiolla
 60. Deely Ó Daola · Deeley · Devally · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghiolla
 61. Deeney Deane · Deeny · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
 62. Deeny Deane · Deeney · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
 63. Deere Dever · Mac Dhuibhir · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir
 64. Deery Ó Doighre
 65. Ó Déid Mac Cathbhaid · McDade · Ó Daeid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · McDaid · Mac Dáid · Ó Daoda · Davis · Davitt · Davy · Ó Déadaigh · Deady · Ó Déid · Ó Déide · MacDevitt · McKevitt
 66. Ó Déide Ó Daoda · Ó Déadaigh · Deady · Ó Déid
 67. Deigan Deegan · Diggins · Ó Díochon · Ó Duibhgeannaigh · Ó Duibhginn
 68. Ó Deirg Derrig
 69. Mac a Déise Dasey · Deacy · Dease · Deasy · Déiseach · Ó Déisigh
 70. Déiseach Dasey · Deacy · Dease · Deasy · Mac a Déise · Ó Déisigh
 71. Ó Déisigh Dasey · Deacy · Dease · Deasy · Mac a Déise · Déiseach · Ó Déisigh
 72. Delaney Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine
 73. Delap Ó Lapáin · Lappin · Ó Lupáin
 74. Delargy Ó Duibhlearga · Ó Duilearga · Largey
 75. Deloughrey Ó Dubhluachra · Dulohery · Loughrey · Ó Luachra · Ó Luaire · Rush
 76. Denis Mac Dhonncha · Ó Donnghusa
 77. Denison McConaghy · Mac Dhonnchadha · MacDonagh · Ó Donnchadha · O'Donoghue · Duncan · Dunphy
 78. Dennehy Deane · Deeney · Deeny · Denny · Ó Duibhne · Ó Duineacha · Ó Duinneacha
 79. Denny Deane · Deeney · Deeny · Dennehy · Ó Duibhne · Ó Duinneacha
 80. Ó Deoraidhin Ó Deoráin · Doran · Dorrian · Drian
 81. Ó Deoráin Ó Deoraidhin · Doran · Dorrian · Drian
 82. McDermod Darmody · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
 83. Dermody Darmody · Ó Dearmada · McDermod · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
 84. McDermott Darmody · Ó Dearmada · McDermod · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
 85. Derrig Ó Deirg
 86. Devane Ó Dabháin · Devaney · Devanney · Devenney · Devine · Divenney · Divine · Diviney · Downes · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Ó Duibheannaigh · Dwane · Kidney
 87. Devaney Devane · O'Devanney · Devenney · O'Devenny · Devine · Divenney · Divine · Diviney · Downes · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Ó Duibheannaigh · Dwane · Kidney
 88. O'Devanney Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davin · Devane · Devaney · Devenney · O'Devenny · Devine · Divenney · Divine · Diviney · Ó Duibheannaigh · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn · Ó Duibhne
 89. Dever Deere · Devery · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir
 90. Devereux Devereaux Deaueroux
 91. Devery Dever · Ó Duibhir
 92. Devilly Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Diffley · Ó Duibhealla · Ó Duibhghiolla
 93. Devin Ó Daimhín · Devine · Divine · Ó Dubháin · Ó Duibhín
 94. Devine Ó Daibhidh · Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davy · Devane · Devaney · O'Devanney · Devenney · O'Devenny · Devin · Diffin · Divine · Downes · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Duffin · Ó Duibheannaigh · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín · Ó Duibhínn · Dwane · Kidney
 95. McDevitt Mac Cathbhaid · McDade · Ó Daeid · Mac Daibheid · Mac Daibhíd · Mac Dáibhid · Ó Dáibhidh · McDaid · Mac Dáid · Ó Daimhín · Ó Daoda · Davey · Davis · Davitt · Davy · Dawson · Deady · Ó Déid · McDevitt · McKevitt
 96. Devlin Ó Doibhilin · Ó Duibhleanna
 97. Devoy Ó Dubhuidhe
 98. Mac Dháibhidh Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Davis · Mac Dháibhis
 99. Mac Dháibhis Ó Dáibhidh · Ó Dáibhis · Davis · Mac Dháibhidh
 100. Mac Giolla Dhé Cill-Dia · Gay · Gildea · Kilday · Kildea
 101. Mac Giolla Dhiarmada Darmody · McDermod · Dermody · McDermott · Ó Diarmada
 102. Mac Dhonncha Denis · Ó Donnghusa
 103. Mac Dhonnchadha Mac Conacha · MacConachy · McConaghey · McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Mac Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · Duncan · McDunphy
 104. Mac Dhonnchaidh Mac Conacha · MacConachy · McConaghey · MacConnaghy · Mac Dhonnchadha · McDonagh · Mac Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · McDunphy
 105. Mac Dhorchaidh McCourt · Mac Cuarta · McGourty
 106. Mac Dhuarcáin Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkan · Durkin
 107. Mac Dhubhghail Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Mac Dhubhghaill
 108. Mac Dhubhghaill Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · MacCool · Coyle · Ó Cumhail · Ó Cumhaill · Mac Dhubhghail · McDougald · MacDougall · McDowell · Doyle · Ó Dubhghaill
 109. Mac Giolla Dhuibh Black · Ó Cobhthaigh · Coffey · Cuffe · Ó Doirnín · Ó Dubhthaigh · Duff · Duffy · McElduff · Gilduff · Kilduff
 110. Mac Dhuibhir Deere · Ó Duibhir · O'Dwyer · Mac Guidhir · McGuire · Maguidhir · Maguire · Mac Uidhir
 111. Mac Giolla Dhuinn McElgunn · Mac Giolla Ghunna · Gilgunn · Gunn
 112. Mac Dhuinnshlé McAleavy · Mac Dhuinnshléibhe · Ó Duinnléi · Ó Duinnshlé · Ó Duinnshléibhe · Dunleavey · Ó Dunshléibhe · Leavey
 113. Mac Dhúirnín Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durnin · Durning
 114. Cill-Dia Mac Giolla Dhé · Gildea
 115. Ó Diarmada Darmody · Ó Dearmada · McDermod · Dermody · McDermott · Mac Giolla Dhiarmada · Ó Diarmada
 116. Dickey Dickson · Dixon · Richardson · Richie · Mac Riocaird
 117. Dickie Dickson · Dixon · Richardson · Richie · Mac Riocaird
 118. Dickson Ó Daochain · Dickey · Dickie · Ó Díocháin · Ó Diothcháin · Dixon · Ó Dubhchain · Richardson · Richie · Mac Riocaird
 119. Diffin Devine · Duffin · Ó Duibhfhinn
 120. Diffley Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Devilly · Ó Duibhealla · Ó Duibhghiolla
 121. Diggin Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
 122. Ó Dighe O'Dea · Ó Deágha · Ó Deághdha · Dee
 123. Ó Díghe Daw · Day · O'Dea · Ó Deágha · Dee · Goodwin
 124. Dillane Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
 125. Dillon Dillane · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
 126. Dinan Ó Daghnáin · Dionún
 127. Ó Díocháin Dickson · Ó Diothcháin · Dixon · Mac Riocaird
 128. Ó Díochon Deegan · Deehan · Deigan · Ó Diothchain · Dixon
 129. Ó Diolain Dillane · Dillon · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
 130. Ó Dioláin Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Diolúin · Diolún · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
 131. Ó Diolúin Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Diolún · Ó Duilleáin · Gillan · Ó Gilliúin · Ó Giolláin
 132. Diolún Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Ó Duilleáin · Ó Gilliúin
 133. Dionún Ó Daghnáin · Dinan
 134. Ó Dioráin Ó Dearáin · Ó Direáin · Dirrane
 135. Ó Diothchain Deehan · Ó Díochon · Dixon
 136. Ó Diothcháin Ó Daochain · Dickson · Ó Díocháin · Dixon · Ó Dubhchain · Mac Riocaird
 137. Ó Direáin Ó Dearáin · Ó Dioráin · Dirrane
 138. Dirrane Ó Dearáin · Ó Dioráin · Ó Direáin
 139. Ó Díscín Ó Díscín · Diskin · Ó Dríscín
 140. Diskin Ó Díscín · Ó Dríscín
 141. Diver Deere · Dever · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir
 142. Divine Ó Daimhín · Devane · Devaney · Devanney · Devenney · Devin · Devine · Divenney · Diviney · Ó Dubháin · Ó Duibheannaigh · Ó Duibhín
 143. Dixon Ó Daochain · Deegadan · Deehan · Dickey · Dickie · Dickson · Ó Díocháin · Ó Díochon · Ó Diothchain · Ó Diothcháin · Ó Dubhchain · Ó Duibhgeadáin · Richardson · Richie · Mac Riocaird
 144. Ó Dochartaigh Dogherty · O'Doherty · Doorty · Ó Dubhartaigh
 145. Ó Doghair Ó Doghair · Dore · Dower
 146. Dogherty Ó Dochartaigh · O'Doherty · Doorty · Ó Dubhartaigh
 147. O'Doherty Ó Dochartaigh · Dogherty · O'Doherty · Doorty · Ó Dubhartaigh
 148. Ó Doibhilin Devlin · Ó Duibhleanna
 149. Ó Doighre Deery
 150. Ó Doirnín Ó Cobhthaigh · Coffey · Cuffe · Mac Dhuibh · Mac Dhúirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durnin · Durning
 151. Ó Dóláin Delaney · Ó Dolainn · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn
 152. Ó Dolainn Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Ó Dubhláin
 153. Dolan Delaney · Ó Dóláin · Ó Dolainn · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
 154. Mac Giolla Domhnaigh Downey · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · Dunny · McIldownie · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
 155. Ó Domhnaill Ó Dálaigh · O'Daly · Daniel · Daniels · Ó Domhnaill · McDonald · Donaldson · O'Donnell
 156. McDonagh McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Duncan · McDunphy
 157. McDonald Ó Domhnaill · McDonald · Donaldson · O'Donnell
 158. Donaldson Ó Domhnaill · MacDonald · O'Donnell
 159. Ó Donaoile Ó Donghaile · Donnelly · Ó Donnghaile
 160. Ó Donchadha MacDonagh · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Dunphy
 161. Ó Donchú MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · Donohue · Dunphy
 162. Ó Donghaile Ó Donaoile · Donnelly · Ó Donnghaile
 163. Ó Donnabháin O'Donovan
 164. Ó Donnacha MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · Donohue · Dunphy
 165. Ó Donnáin Donnan · Ó Dúnáin
 166. Donnan Ó Donnáin · Ó Dúnáin
 167. Ó Donncha MacConnaghy · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · McDunphy
 168. Ó Donnchadha McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchaidh · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Duncan · McDunphy
 169. Ó Donnchaidh Ó Donnchadha · Dunphy
 170. Ó Donnchú MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Donohue · Dunphy
 171. O'Donnell Ó Dálaigh · Daniel · Daniels · Ó Domhnaill · McDonald · Donaldson · O'Donnell
 172. Donnelly Ó Donaoile · Ó Donghaile · Ó Donnghaile
 173. Ó Donnghaile Ó Donaoile · Ó Donghaile · Donnelly
 174. Ó Donnghusa Denis · Mac Dhonncha
 175. O'Donoghue McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue · Duncan · McDunphy
 176. O'Donohoe MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · O'Donoghue · O'Donohoe · Donohue
 177. Donohue MacDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchú · O'Donoghue · O'Donohoe · Dunphy
 178. O'Donovan Ó Donnabháin · O'Donovan
 179. Doody O'Dowd · Ó Dubhda · Ó Dúda
 180. Dooey Black · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig
 181. Doogan Diggin · Ó Dubhagáin · Ó Dubhchain · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
 182. Doohan Ó Dubhchain
 183. Doolan Delaney · Ó Dóláin · Ó Dolainn · Dolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
 184. Dooley Ó Dubhthaigh recte Dooly · Dowley · Ó Dubhlaigh · Ó Dubhlaoich · Ó Dúlaigh
 185. Ó Dubhthaigh recte Dooly Dooley · Dowley · Ó Dubhlaoich
 186. Doorty Ó Dochartaigh · Dogherty · O'Doherty · Ó Dubhartaigh
 187. Ó Doraí Ó Dúraí
 188. Doran Ó Deoraidhin · Ó Deoráin · Dorrian · Drian
 189. Ó Dorchaidh D'Arcy · Darcy · Ó Dorchaidhe · Ó Dorchaigh
 190. Ó Dorchaidhe D'Arcy · Darcy · Ó Dorchaidh · Ó Dorchaigh
 191. Ó Dorchaigh D'Arcy · Darcy · Ó Dorchaidh · Ó Dorchaidhe
 192. Ó Dorcháin Ó Dargáin · Dargan · Ó Deargáin · Dorgan
 193. Ó Dordáin Dordan · Mac Dubhradáin
 194. Dordan Ó Dordáin · Mac Dubhradáin
 195. Dore Ó Doghair · Dower
 196. Dorgan Ó Dargáin · Dargan · Ó Deargáin · Ó Dorcháin
 197. Dornan Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Ó Duirnín · Durnan · Durnin · Durning
 198. Dorrian Ó Deoraidhin · Ó Deoráin · Doran · Drian
 199. Doudigan O'Dowd · Ó Dubhda · Ó Dúda
 200. McDougald Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDowell · Doyle · Ó Dubhghaill
 201. MacDougall Cole · Mac Comhghaill · MacCool · Coyle · Mac Dhubhghaill · MacDowell
 202. O'Dowd Doody · Doudigan · O'Dowd · Ó Dubha · Ó Dubhda · Ó Dúda
 203. McDowell Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · MacCool · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDougald · MacDougall · Doyle · Ó Dubhghaill
 204. Dower Ó Doghair · Dore
 205. Dowey Black · Dooey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig
 206. Dowley Dooley · Ó Dubhthaigh recte Dooly · Ó Dubhlaigh · Ó Dubhlaoich · Ó Dúlaigh
 207. Dowling Delaney · Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
 208. Downes Devane · Devaney · Devine · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Dwane · Kidney
 209. Downey Mac Giolla Domhnaigh · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · Dunny · McIldownie · Maloney · Ó Maoldhomhnaigh · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
 210. Downing Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · McIldownie
 211. Doyle Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDougald · McDowell · Ó Dubhghaill
 212. Drian Ó Deoraidhin · Ó Deoráin · Doran · Dorrian
 213. Ó Drisceoil O'Driscoll
 214. Ó Dríscín Ó Díscín · Diskin
 215. O'Driscoll Ó Drisceoil · O'Driscoll
 216. Ó Drócháin Drohan · Ó Druacháin
 217. Drohan Ó Drócháin · Ó Druacháin
 218. Ó Droma Ó Droma · Drum · Drumm · Drummond · Drummy
 219. Ó Dróna Ó Drónaidhe · Droney
 220. Ó Drónaidhe Ó Dróna · Droney
 221. Droney Ó Dróna · Ó Drónaidhe
 222. Ó Druacháin Ó Drócháin · Drohan
 223. Drum Ó Droma · Drumm · Drummond · Drummy
 224. Drumm Ó Droma · Drum
 225. Drummond Ó Droma · Drum · Drummy
 226. Drummy Ó Droma · Drum · Drummond
 227. Duane Ó Dabháin · Devane · Devaney · Devine · Downes · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Dwane · Kidney
 228. Ó Duarcáin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkan · Durkin
 229. Ó Dubha O'Dowd · Ó Dubhda
 230. Ó Dubhabhoireann Ó Dabhoireann · Ó Dabhráin · Davern
 231. Ó Dubhagáin Diggin · Doogan · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
 232. Ó Dubhaigh Black · Dooey · Dowey · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · Duhy
 233. Ó Dubháin Ó Dabháin · Ó Daimhín · Devane · Devaney · Devin · Devine · Divine · Downes · Duane · Ó Dubhdháin · Ó Duibhín · Dwane · Kidney
 234. Ó Dubhartaigh Ó Dochartaigh · Dogherty · O'Doherty · Doorty
 235. Ó Dubhchain Ó Daochain · Dickson · Ó Diothcháin · Dixon · Doogan · Doohan · Ó Dubhgáin · Duggan · Mac Riocaird
 236. Ó Dubhda Doody · Doudigan · O'Dowd · Ó Dubha · Ó Dúda
 237. Ó Dubhdháin Ó Dabháin · Devane · Devaney · Devine · Downes · Duane · Ó Dubháin · Dwane · Kidney
 238. Ó Dubhgáin Diggin · Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhchain · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhginn
 239. Ó Dubhghaill Mac Giolla Chomhghaill · Cole · Ó Comhghaill · Coyle · Ó Cumhail · Mac Dhubhghaill · McDougald · McDowell · Doyle · Ó Dubhghaill
 240. Ó Dubhlaigh Dooley · Dowley · Ó Dubhlaoich · Ó Dúlaigh
 241. Ó Dubhláin Delaney · Ó Dóláin · Ó Dolainn · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhlainn · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
 242. Ó Dubhlainn Delaney · Ó Dóláin · Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhshláine · Ó Dúnlaing · Ó Dúnláing
 243. Ó Dubhlaoich Dooley · Ó Dubhthaigh recte Dooly · Dowley · Ó Dubhlaigh · Ó Dúlaigh
 244. Ó Dubhluachra Deloughrey · Deloughry · Dulohery · Loughrey · Ó Luachra · Ó Luaire · Rush
 245. Mac Dubhradáin Ó Dordáin · Dordan
 246. Ó Dubhshláine Delaney · Dolan · Doolan · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn
 247. Ó Dubhthaigh Black · Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · Duhy · Ó Duibhthe · Ó Duithche
 248. Ó Dubhuidhe Devoy
 249. Ó Dúda Doody · Doudigan · O'Dowd · Ó Dubhda
 250. Duff Black · Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · O'Duffy · Duhig · McElduff · Gilduff · Kilduff
 251. Duffin Devine · Diffin · Ó Duibhfhinn
 252. O'Duffy Black · Mac Giolla Dhuibh · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhig · Duhy · Gilduff · Kilduff
 253. Ó Dúgáin Diggin · Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhgáin · Duggan · Ó Duibhginn
 254. Duggan Deegan · Deignan · Diggin · Diggins · Dignan · Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhchain · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Ó Duibhgeannaigh · Ó Duibhginn · Ó Duigeannaigh · Duignan
 255. Duhig Black · Dooey · Dowey · Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · Duff · O'Duffy · Duhy
 256. Duhy Ó Dubhaigh · Ó Dubhthaigh · O'Duffy · Duhig
 257. Ó Duibhealla Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Devilly · Diffley · Ó Duibhghiolla
 258. Ó Duibhfhinn Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davin · Devanney · Devine · Diffin · Duffin · Ó Duibhín · Ó Duibhínn
 259. Ó Duibhghealla Ó Dála · Daly · Ó Daola · Deeley
 260. Ó Duibhghiolla Ó Daola · Deeley · Deely · Devally · Devilly · Diffley · Ó Duibhealla
 261. Ó Duibhginn Deegan · Deigan · Deignan · Diggin · Diggins · Dignan · Doogan · Ó Dubhagáin · Ó Dubhgáin · Ó Dúgáin · Duggan · Ó Duibhgeannaigh · Ó Duigeannaigh · Duignan
 262. Ó Duibhín Ó Daibhidh · Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davey · Davin · Davy · Devanney · Devin · Devine · Divine · Ó Dubháin · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhínn
 263. Ó Duibhínn Ó Daibhín · Ó Daimhín · Davin · Devanney · Devine · Ó Duibhfhinn · Ó Duibhín
 264. Ó Duibhir Deere · Dever · Devery · Mac Dhuibhir · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · McDyer · Mac Guidhir · McGuire · Maguidhir · Maguire · Mac Uidhir
 265. Ó Duibhleanna Devlin · Ó Doibhilin
 266. Ó Duibhlearga Delargy · Ó Duilearga · Largey
 267. Ó Duibhne Dane · Ó Deagánaigh · Dean · Deane · Deeney · Deeny · Dennehy · Denny · Devanney · Devenney · Diviney · Ó Duibheannaigh · Ó Duinneacha
 268. Ó Duibhthe Ó Dubhthaigh · Ó Duithche
 269. Ó Duilearga Delargy · Ó Duibhlearga · Largey
 270. Ó Duilleáin Dillane · Dillon · Ó Diolain · Ó Dioláin · Ó Diolúin · Diolún · Ó Gilliúin
 271. Ó Duineacha Dennehy · Ó Duinneacha
 272. Ó Duinn Dunne
 273. Ó Duinneacha Deane · Deeney · Deeny · Dennehy · Denny · Ó Duibhne · Ó Duineacha
 274. Ó Duinnléi Mac Dhuinnshlé · Ó Duinnshlé · Ó Duinnshléibhe · Dunleavey · Ó Dunshléibhe · Leavey
 275. Ó Duinnshlé McAleavy · Mac Dhuinnshlé · Mac Dhuinnshléibhe · Ó Duinnléi · Ó Duinnshléibhe · Dunleavey · Dunleavy · Ó Dunshléibhe · Leavey
 276. Ó Duinnshléibhe Mac Dhuinnshlé · Ó Duinnléi · Ó Duinnshlé · Dunleavey · Ó Dunshléibhe · Leavey
 277. Ó Duirnín Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Durnan · Durnin · Durning
 278. Ó Duithche Ó Dubhthaigh · Ó Duibhthe
 279. Ó Dúlaigh Dooley · Dowley · Ó Dubhlaigh · Ó Dubhlaoich
 280. Dulohery Deloughrey · Deloughry · Ó Dubhluachra · Loughrey · Ó Luachra · Ó Luaire · Rush
 281. Ó Dúnadhaighe Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Downing · Ó Dúnaí · Ó Dúnaighe · McIldownie
 282. Ó Dúnaí Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaighe · Dunny · McIldownie · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
 283. Ó Dúnaighe Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Downing · Ó Dúnadhaighe · Ó Dúnaí · McIldownie
 284. Ó Dúnáin Ó Donnáin · Donnan
 285. Ó Duncáin Duncan
 286. Duncan McConaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · MacDonagh · Ó Donnchadha · O'Donoghue · Ó Duncáin · Dunphy
 287. Ó Dúnlaing Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dúnláing
 288. Ó Dúnláing Dolan · Doolan · Dowling · Ó Dubhláin · Ó Dubhlainn · Ó Dúnlaing
 289. Dunleavey McAleavy · Mac Dhuinnshlé · Mac Dhuinnshléibhe · Ó Duinnléi · Ó Duinnshlé · Ó Duinnshléibhe · Ó Dunshléibhe · Leavey
 290. Dunleavy MacAleavy · Mac Dhuinnshléibhe · Ó Duinnshlé
 291. Dunne Ó Duinn
 292. Dunny Mac Giolla Domhnaigh · Downey · Ó Dúnaí · McIldownie · Ó Maoldomhnaigh · Moloney · Muldowney · Mullooney
 293. McDunphy McConaghy · MacConnaghy · Denison · Mac Dhonnchadha · Mac Dhonnchaidh · McDonagh · Ó Donchadha · Ó Donchú · Ó Donnacha · Ó Donncha · Ó Donnchadha · Ó Donnchaidh · Ó Donnchú · O'Donoghue · Donohue · Duncan · McDunphy
 294. Ó Dunshléibhe Mac Dhuinnshlé · Ó Duinnléi · Ó Duinnshlé · Ó Duinnshléibhe · Dunleavey · Leavey
 295. Ó Dúraí Ó Doraí
 296. Ó Dúrcáin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcháin · Durkan · Durkin
 297. Ó Dúrcháin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Durkan · Durkin
 298. Durkan Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkin
 299. Durkin Mac Dhuarcáin · Ó Duarcáin · Ó Dúrcáin · Ó Dúrcháin · Durkan
 300. Durnan Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnin · Durning
 301. Durnin Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durning
 302. Durning Mac Dhúirnín · Ó Doirnín · Dornan · Ó Duirnín · Durnan · Durnin
 303. Dwane Ó Dabháin · Devane · Devaney · Devine · Downes · Duane · Ó Dubháin · Ó Dubhdháin · Kidney
 304. O'Dwyer Deere · Dever · Mac Dhuibhir · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · McDyer · Maguire · Mac Uidhir
 305. McDyer Deere · Dever · Diver · Ó Duibhir · O'Dwyer · MacDyer · Maguire · Mac Uidhir

The index data are being made available here under an open licence by Gaois, Fiontar & Scoil na Gaeilge, DCU and the National Folklore Collection, UCD. Please note that this is not an authoritative index of surnames, nor has it been edited. Feedback is welcome at eolas@duchas.ie.

Machine-readable data

Available under Open Database License (ODbL) v1.0

surnames.xml (XML file)