Eolas cosanta sonraí

Baineann an t-eolas seo leis an suíomh gréasáin poiblí dúchas.ie.

Cé na sonraí úsáide a bhailímid?

Bailímid sonraí úsáide áirithe le cabhair fianán agus an suíomh á bhrabhsáil ag duine. Baineann na fianáin seo le rogha teanga an úsáideora agus le sonraí Google Analytics. Úsáidimid Google Analytics chun eolas a thaifeadadh mar gheall ar cad as a dtagann ár gcuid úsáideoirí agus cad a dhéanann siad agus iad ar an suíomh. Bailíonn agus stórálann Google Analytics sonraí teicniúla faoin mbrabhsálaí agus faoin ríomhaire a úsáidtear chun cuairt a thabhairt ar an suíomh.

Conas a úsáidimid na sonraí úsáide seo

Úsáidimid na sonraí bailithe ag Google Analytics chun tuairiscí comhiomlánaithe a chruthú ar líon, suíomh agus gníomhaíocht ár n-úsáideoirí. Cuireann na tuairiscí seo bonn eolais faoinár bpleananna forbartha don todhchaí. Ní sonraí pearsanta na sonraí seo, de réir shainmhíniú GDPR an AE, mar go n-úsáidimid 'anaithnidiú IP' Google Analytics. Ní úsáidimid na sonraí seo le húsáideoirí aonair a aithint riamh.

Coimeádaimid an ceart againn féin méadracht úsáide chomhiomlánaithe a thuairisciú agus/nó a fhoilsiú.

Cá fhad a stórálaimid na sonraí úsáide seo?

Ós rud é go bhfuil na sonraí seo anaithnidithe, stórálaimid iad go deo. Ligeann seo dúinn forbairt ár mbonn úsáideoirí thar shaolré an tionscadail a rianú.

Cé na sonraí úsáideora a bhailímid?

Nuair a chláraíonn tú do chuntas ar Meitheal Dúchas.ie, soláthraíonn tú ainm, seoladh ríomhphoist agus pasfhocal dúinn. Nuair a logálann tú isteach, bíonn rogha agat paragraf tuairisciúil gearr mar gheall ort féin a sholáthar dúinn. Léirítear d’ainm agus do pharagraf tuairisciúil go poiblí ar do leathanach próifíle agus nasctar iad le cibé ábhar a chuireann tú leis an mbailiúchán.

Is féidir leat d’ainm nó do pharagraf tuairisciúil a chur in eagar am ar bith ach logáil isteach chuig an gcóras.

Cén úsáid a bhainimid as na sonraí úsáideora seo?

Úsáidimid do sheoladh ríomhphoist chun tú a aithint go teicniúil (ní go pearsanta) laistigh dár gcóras agus chun dul i dteagmháil leat ó am go chéile le heolas atá ábhartha don tseirbhís. Ní rachaimid i dteagmháil leat ar chúis ar bith eile agus ní roinnfimid do sheoladh ríomhphoist le 3ú páirtí ar bith.

Úsáidimid d’ainm agus do pharagraf tuairisciúil chun aitheantas a thabhairt duit as do chuid oibre.

Cá fhad a stórálaimid na sonraí úsáideora seo?

Le do chead, stórálaimid na sonraí úsáideora seo go deo. Má theastaíonn uait do chuntas a scrios, déan teagmháil linn ag eolas@duchas.ie le d’iarratas le do thoil, agus scriosfaimid do chuntas úsáideora faoi cheann 30 lá féilire ón uair go bhfaighimid d’iarratas. Is éard a bheidh i gceist leis seo ná go scriosfar do shonraí pearsanta (i.e. ainm, seoladh ríomhphoist, pasfhocal agus paragraf tuairisciúil) ónár gcórais go buan. Scriosfar gach cóip chúltaca de na sonraí úsáideora seo faoi cheann 3 bliana.

Tabhair faoi deara nach scriosfaimid do chuid tras-scríbhinní, mar go scaoilimid an t-ábhar seo amach faoi cheadúnas CC BY-NC 4.0 chomh luath is a aighnítear é. Ina ionad sin, dí-chomhcheanglóimid do chuid oibre ó do chuntas úsáideora sula scriosfaimid do chuntas. Léireofar do chuid oibre mar obair úsáideora anaithnid ina dhiaidh sin.

Ó tharla nach bhfuil clárú riachtanach le páirt a ghlacadh i Meitheal Dúchas.ie, stórálaimid seoladh IP le gach ábhar a chuirtear leis an suíomh. Déanaimid seo le mí-úsáid na seirbhíse a stopadh. Ní léirímid na sonraí seo go poiblí agus scriosaimid gach seoladh IP atá comhcheangailte le hábhar atá níos mó ná bliain d’aois ar an gcéad lá de gach mí féilire. Ní úsáidimid na sonraí seo le húsáideoirí aonair a aithint.

Pasfhocail cuntas úsáideora

Nuair a shocraíonn tú pasfhocal le haghaidh cuntais úsáideora linn, úsáidimid teicneolaíocht a mhascann an pasfhocal le nach féidir le héinne é a fheiceáil, fiú ár riarthóirí bunachair. Mascaimid na pasfhocail trí phróiseas darb ainm 'haiseáil', a ionadaíonn an pasfhocal féin le tacar randamach uimhreacha agus litreacha a stóráiltear inár gcórais. Ligeann sé seo dár gcórais sonraí do chuntais a bhailíochtú gan do phasfhocal a nochtadh. Cur chuige tionscalchaighdeánach é seo.

Má theastaíonn uait do phasfhocal a athrú, nó má dhéanann tú dearmad ar do phasfhocal agus is gá duit é a athshocrú, is féidir leat seo a dhéanamh tú féin leis na huirlisí a chuirimid ar fáil.

Sástacht úsáideoirí

Ó am go chéile, tugaimid cuireadh ar bhonn randamach d'úsáideoirí ceistneoir gairid a líonadh isteach a léiríonn cé chomh sásta agus atá siad leis an tseirbhís atá á cur ar fáil ar an suíomh seo. Mar chuid dár suirbhéanna sástachta stórálaimid na sonraí seo a leanas:

  1. Na freagraí a thug tú ar na ceisteanna sa suirbhé;
  2. Cathain a d'fhreagair tú an suirbhé nó cathain a thug tú le fios nár theastaigh uait an suirbhé a fhreagairt;
  3. Seoladh gréasáin (URL) an leathanaigh ar a raibh tú nuair a d'fhreagair tú an suirbhé nó nuair a thug tú le fios nár theastaigh uait an suirbhé a fhreagairt;
  4. Seoladh IP do ghléis.

Úsáidimid 1-3 chun tuiscint a fháil ar shástacht ghinearálta úsáideoirí agus buanna nó laigí sa tseirbhís a chuirimid ar fáil a aithint. Teastaíonn 4 (i.e. ‘Seoladh IP do ghléis’) chun a dheimhniú go bhfuil an cuardach á dhéanamh ag duine seachas ag ríomhchlár ar nós scríobaire gréasáin. Ní iarraimid agus ní stórálaimid d'ainm ná aon sonraí pearsanta eile mar thoradh ar na suirbhéanna sástachta seo.

Coimeádaimid an ceart againn féin torthaí comhiomlánaithe suirbhéanna sástachta úsáideoirí a thuairisciú agus/nó a fhoilsiú.

Toiliú

Nuair a théann tú isteach inár suíomh gréasáin toilíonn tú seasamh le gach polasaí agus cleachtas atá leagtha amach ar an leathanach seo.

Teagmháil

Má tá aon cheist agat maidir leis an bpolasaí seo is féidir dul i dteagmháil linn ag eolas@duchas.ie.