Aimsigh topaicí

 1. Lonnaíocht
  1. tírdhreach (~950)
  2. sráidbhailte (~1,258)
  3. an teach (~1,318)
  4. tógáil tí (~67)
  5. urláir (~6)
  6. ábhar ballaí (~174)
  7. doirse agus fuinneoga (~21)
  8. tinteán agus simléar (~158)
  9. ranna an tí (~51)
  10. troscán (~29)
  11. an díon / tuíodóireacht (~218)
  12. bráca (~1)
  13. an taobh istigh (~36)
  14. an clós feirme (~89)
  15. imfhálú feirme (~73)
  16. cróite (~8)
  17. iothlainn (~18)
  18. an tobar (~3)
  19. claíocha / teorainneacha (~6)
  20. geataí agus bearnaí (~66)
  21. páirceanna (~12)
  22. tithe neamhbhuana (~7)
  23. séadchomharthaí ársa (~84)
  24. seanfhoirgnimh (~10)
  25. foirgnimh reiligiúnacha (~137)
  26. caisleáin (~28)
  27. seanreiligí (~4)
  28. uaigheanna (~33)
  29. leachta cuimhneacháin (~4)
  30. cairn (~5)
  31. clocha snoite (~39)
  32. croiseanna (~29)
 2. Slite Beatha agus Tíos
  1. seilg / foghlaeireacht (~19)
  2. iascach (~162)
  3. báid iascaigh (~77)
  4. null (~6)
  5. cnuasach trá (~6)
  6. trealamh iascaigh (~90)
  7. ainmhithe feirme (~4)
  8. ba (~20)
  9. capaill (~13)
  10. asail (~4)
  11. caoirigh (~24)
  12. gabhair (~7)
  13. peataí tí (~5)
  14. feirmeoireacht (~12)
  15. uirlisí feirme (~110)
  16. uirlisí (~10)
  17. draenáil (~1)
  18. curadóireacht (~100)
  19. fómhar a bhaint (~8)
  20. bualadh (~8)
  21. leasú talún (~4)
  22. an fómhar (~137)
  23. barra (~3)
  24. cnuasach feamainne (~32)
  25. líon / línéadach (~7)
  26. ceird / gairm (~2)
  27. buachailleacht (~2)
  28. cúipéir (~21)
  29. caoladóir (~27)
  30. saor rothaí (~1)
  31. sníomhadóir (~25)
  32. fíodóir (~1)
  33. cniotáil (~2)
  34. dathú éadaigh (~4)
  35. dochtúir (~3)
  36. gabha (~36)
  37. gréasaí (~19)
  38. dóiteoir aoil (~8)
  39. mianadóireacht (~1)
  40. múnlú miotail (~5)
  41. muilleoireacht (~61)
  42. siúinéir (~55)
  43. déanamh rópaí (~19)
  44. saor cloiche (~3)
  45. gabha stáin (~9)
  46. earraí olla (~3)
  47. potaire / potaireacht (~41)
  48. dealbhóir / dealbh (~2)
  49. líomhadóir / líofóir (~4)
  50. péintéireacht (~11)
  51. soilse (~10)
  52. ábhar tine (~71)
  53. táirgí bainne (~39)
  54. feoil (~1)
  55. torthaí léana (~1)
  56. arán (~22)
  57. saghsanna bia (~2)
  58. árais tí (~1)
  59. bairille (~1)
  60. canna (~1)
  61. ciseán (~12)
  62. cócaireacht (~3)
  63. uirlisí tí (~33)
  64. folcadh / bearradh an duine (~2)
  65. caidéal / toibreacha baile (~17)
 3. Cumarsáid agus Tráchtáil
  1. bóithre / cosáin (~70)
  2. átha / droichid (~70)
  3. cairteacha (~92)
  4. marcaíocht (~3)
  5. rothair / carranna (~3)
  6. carr sleamhnáin (~16)
  7. traenacha (~146)
  8. óstáin (~1)
  9. carráistí (~6)
  10. iompar ualaigh (an duine) (~4)
  11. iompar ualaigh (ainmhithe) (~50)
  12. baraí (~9)
  13. cumarsáid (~3)
  14. cumarsáid poist (~4)
  15. taisteal ar uisce (~20)
  16. curacha (~315)
  17. báid (~443)
  18. longa (~11)
  19. seoltóireacht (~1)
  20. tógáil báid (~150)
  21. calaí (~84)
  22. tithe solais (~1)
  23. aerthaisteal (~5)
  24. tráchtáil (~2)
  25. meáchain agus tomhais (~5)
  26. siopaí (~565)
  27. díol agus ceannach (~2)
  28. aontaí (~4)
  29. aontaí speisialta (~4)
  30. margaí (~43)
 4. An Pobal
  1. éadaí (~4)
  2. criosanna (~1)
  3. éadaí páistí (~5)
  4. éadaí ban (~1)
  5. brait (~4)
  6. seálta (~2)
  7. éadaí fir (~5)
  8. bróga (~1)
  9. hataí (~2)
  10. éadaí d'ócáidí ar leith (~1)
  11. bocht agus saibhir (~5)
  12. an Lucht Taistil (~15)
  13. sochaí, daoine (~24)
  14. tionóil (~14)
  15. tithe tábhairne (~18)
  16. gaol (~5)
  17. cleachtadh an reiligiúin (~20)
  18. an chléir / oird eaglasta (~1)
  19. an tAifreann Caitliceach (~10)
  20. an Eaglais Phrotastúnach (~2)
  21. an chléir (~4)
  22. scoileanna (~19)
  23. múinteoirí (~1)
  24. sluáin / fógraí (~1)
  25. príosúin (~2)
  26. díshealbhú (~1)
  27. an t-arm (~7)
  28. saighdiúirí (~9)
  29. bailte / cathracha (~61)
 5. Saol an Duine
  1. fir / buachaillí (~52)
  2. mná / cailíní (~37)
  3. óige agus aois (~10)
  4. páistí (~7)
  5. saghsanna daoine (~4)
  6. spóirt (~49)
  7. daoine (~5)
  8. pósadh (~6)
  9. daoine pósta (~1)
  10. aíonna bainise (~1)
  11. sochraidí (~4)
  12. reiligí (~3)
  13. null (~1)
 6. An Dúlra
  1. aibhneacha (~5)
  2. carraigeacha (~16)
  3. lochanna (~12)
  4. oileáin (~7)
  5. an fharraige (~26)
  6. portaigh (~3)
  7. arda (~5)
  8. toibreacha (~15)
  9. toibreacha beannaithe (Connachta) (~24)
  10. toibreacha beannaithe (Laighin) (~187)
  11. toibreacha beannaithe (Mumha) (~454)
  12. toibreacha beannaithe (Ulaidh) (~32)
  13. uisce (~10)
  14. coillte (~10)
  15. tine (~1)
  16. crainn / sceacha (~32)
  17. plandaí / luibheanna (~1)
  18. ainmhithe (~8)
  19. éin (~3)
  20. éisc (~3)
 7. Leigheas na nDaoine
  1. fearas leighis (~1)
  2. leigheas (~1)
 8. Am agus Féilte
  1. cloig gréine (~7)
  2. ócáidí ar leith (~4)
  3. féilte na bliana (~5)
  4. pátrúin (~6)
  5. mórshiúil (~31)
  6. Lá Fhéile Bríde (~10)
  7. Lá Fhéile Pádraig (~23)
  8. Cáisc (~9)
  9. Lá Bealtaine (~15)
  10. Lá Fhéile Sin Seáin (~37)
  11. Domhnach Chrom Dubh (~3)
  12. Oíche Shamhna (~1)
  13. Nollaig (~27)
  14. Lá Fhéile Stiofáin / An Dreoilín (~176)
  15. féilte áitiúla / an Dara Lá Déag de mhí Iúil (~58)
  16. Bealtaine (~2)
 9. Nósanna agus Piseoga
  1. feiniméin neamhghnácha (~1)
  2. clocha (~5)
  3. baill éanlaithe (~1)
  4. earraí reiligiúnacha (~3)
 10. An tOsnádúr
  1. liosanna (~1)
  2. sí gaoithe (~1)
  3. sprideanna i riocht ainmhithe (~1)
 11. Stairsheanchas
  1. daoine cáiliúla (croineolaíoch) (~5)
  2. stair pholaitíochta (~8)
  3. null (~1)
  4. traidisiúin áitiúla (~4)
  5. achrann agus comhrac (~7)
  6. lámhscríbhinní eile (~1)
 12. Traidisiún an Chreidimh
  1. an Eaglais Chaitliceach (~1)
  2. naoimh (~1)
 13. Bailiú Béaloidis
  1. faisnéiseoirí (Mumha) (~688)
  2. faisnéiseoirí (Laighin) (~117)
  3. faisnéiseoirí (Connachta) (~316)
  4. faisnéiseoirí (Ulaidh) (~285)
  5. faisnéiseoirí (Albain) (~6)
  6. faisnéiseoirí (thar lear) (~19)
  7. faisnéiseoirí (Oileán Mhanann) (~4)
  8. obair Choimisiún Béaloideasa Éireann (~76)
  9. oifigigh Choimisiún Béaloideasa Éireann (~91)
  10. portráidí Choimisiún Béaloideasa Éireann (~5)
  11. cairde Choimisiún Béaloideasa Éireann (~84)
  12. seoltaí / taispeántais maidir le béaloideas Éireann (~8)
 14. Cluichí agus Caitheamh Aimsire
  1. cluichí na Samhna (~9)
  2. cluichí le maidí (~2)
  3. cluichí le téada (~25)
  4. cluiche cnónna capaill (~3)
  5. cluichí comhairimh (~5)
  6. ceoltóireacht (~9)
  7. gléasanna ceoil (~17)
  8. ceoltóirí (~546)
  9. rince (~29)
  10. amhránaíocht (~521)
  11. drámaíocht (~1)
  12. cleamaireacht (~2)
  13. iomáint (~2)
  14. cluichí nirt (~5)
  15. caitheamh piléar (~1)
  16. tarraingt na téide (~2)
  17. comórtais luais (~4)
  18. rith (~2)
  19. siúl (~16)
  20. dreapadóireacht (~2)
  21. cluichí uisce (~6)